top of page

Intake

- Een eerste gesprek dient als kennismaking. Een belangrijke voorwaarde om samen op weg te gaan is dat het “klikt” met de auticoach. We baseren de intake op het aanmeldingsformulier dat op voorhand ingevuld wordt.

 

- We verkennen samen de hulpvragen en verwachtingen en gaan na of deze aangepakt kunnen worden tijdens een coachingtraject. Indien nodig wordt er doorverwezen naar andere instanties.

 

- Een intakegesprek is vrijblijvend. Beide partijen kunnen na het gesprek besluiten om niet te starten met een coachingtraject.

 

- Als beide partijen na de intake openstaan voor een samenwerking wordt er een datum vastgelegd voor een eerste sessie.

Handelingsplan

- Wanneer na de intake en de eerste sessie(s) de hulpvraag duidelijker wordt stellen we een handelingsplan op. 

- In het handelingsplan wordt de beginsituatie en de initïele hulpvraag van de cliënt geschetst.

- In het handelingsplan worden een aantal concrete hulpvragen uitgediept.

 

- In het handelingsplan worden één of meerdere concrete, meetbare en tijdsgebonden doelen vooropgesteld.

 

- In het handelingsplan wordt bepaald wanneer deze doelen geëvalueerd zullen worden.

bottom of page