top of page

Welkom!

Welkom op de website van HOUVASST!

Wat doen we?

We coachen kinderen, jongeren en volwassenen met autisme met als doel hen meer houvas(s)t te geven in hun dagelijkse leven.

Dit kan zowel betrekking hebben op de schoolse omgeving, de thuissituatie of de stageplaats/werkvloer.

We coachen ook kinderen, jongeren en volwassenen met ASS in combinatie met een andere problematiek.

 

Hoe gaan we te werk en wat maakt ons uniek?

Enerzijds biedt HOUVASST een totaalpakket van persoonlijke coaching, aangevuld met het uitwerken en aanleren van zeer praktische handvatten.

HouvASSt kan echter ook een aanvulling betekenen op reeds bestaande begeleidings- en therapievormen.

Dit door net dat stapje verder te gaan in het zeer praktisch begeleiden van de cliënt.
 

Dit kan betekenen dat we de nodige visualisaties bedenken en uitwerken, inoefenen van praktische handelingen zoals openbaar vervoer, oefenen om te solliciteren, werken aan zelfredzaamheid, in gesprek gaan met de context (school, vrijetijdsbesteding,...).
 

HOUVASST is voor de cliënt met autisme de noodzakelijke tussenpersoon met de maatschappij.
De coaches leggen linken, helpen transfers te maken en 'vertalen' het gewone dagelijkse leven voor de persoon met autisme. Dit is zowel een meerwaarde voor de cliënt als voor zijn omgeving.
Misverstanden en problemen met communicatie worden zo tot een minimum beperkt.

Hierin onderscheiden we ons van veel klassieke therapieën en psychologische begeleidingsvormen

 

 

bottom of page